Каталог

Звертаємо вашу увагу на те, що продукція ТМ “Royal Powder” та ТМ “DeLaMark” виробництва української компанії «Де Ла Марк» підтвердила поліпшені екологічні характеристики щодо впливу на довкілля та здоров’я людини шляхом екологічної сертифікації згідно вимог Технічного регламенту з екологічного маркування.

Технічний регламент з екологічного маркування (далі – Технічний   регламент) розроблено   з   урахуванням   Регламенту  Європейського Парламенту і  Ради  ЄС  66/2010/ЄС від  25  листопада  2009  року  про знак екологічного маркування Європейського Союзу та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529. Вимога щодо обов’язкового застосування положень цього Технічного регламенту для всіх суб’єктів господарювання, що застосовують екологічні маркування, які вказують на екологічні характеристики чи переваги продукції, діє з 2014 року.

Екологічний сертифікат від 30.09.2015 №UA.08.002.422 на продукцію ТМ “Royal Powder” та ТМ “DeLaMark” свідчить про успішне проходження екологічної сертифікації та надає право на застосування екологічного маркування у форматі тверджень про екологічні переваги та характеристики у поєднанні зі знаком екологічного маркування «Зелений журавлик» згідно вимог чинного законодавства. Екологічний сертифікат виданий Центром екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» – органом сертифікації продукції, якій має міжнародну акредитацію та визнання в 60 країнах світу, зокрема країнах Європи, США, Канади, Японії. Оцінювання продукції здійснювалось на відповідність екологічним критеріям, встановленим  стандартом СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2011 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, за схемою сертифікації згідно ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations – Type I environmental labeling – Principles and procedures (Екологічні маркування та декларації – Екологічне маркування типу I – Принципи та методи).

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.065 був розроблений національним технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища» шляхом гармонізації з вимогами Рішення Комісії ЄС 10/02/201 від 28 квітня 2011 року щодо встановлення екологічних критеріїв для присудження екологічного маркування ЄС для мийних засобів.

Екологічні критерії для мийних засобів та засобів для чищення встановлюють додаткові до державних та європейських норм вимоги, які характеризують продукцію, як таку, що має поліпшені характеристики щодо впливів на довкілля та здоров’я людини.

До таких вимог відносяться вимоги до інгредієнтів (не менш 60% вмісту мають бути компоненти олеохімічного (природного) походження, ступень  біологічного розкладання ПАВ не менш ніж 80 % і т. ін.). Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.065 містить низку обмежень та виключень застосування хімічних речовин (додатково до державних норм), за рівнем токсичності та ступенем ризиків згідно вимог актів права ЄС – Регламенту Комісії  (ЄС) № 1907/2006 (REACH) та Регламенту Комісії  (ЄС) №453/2010. Також стандарт встановлює вимоги до показників екологічної результативності виробничої діяльності, токсичного об’єму готових до застосування засобів та їх здатності до біологічного розкладу, пакувальних матеріалів і споживчої тари.

Наявність екологічного сертифікату та права на застосування екологічного маркування згідно ISO 14024 надає можливість нашому підприємству просувати сертифіковані засоби в категорії «ЕКО» на законних підставах.

Також, слід зазначити, що екологічна сертифікація згідно ISO 14024 надає можливість інформування та застосування комунікацій, необхідних для всіх операторів та споживачів, які не дискримінують і не переносять екологічне навантаження з однієї стадії життєвого циклу на інші, а також виключає не чесне ведення бізнесу. Застосування цих принципів у європейській практиці поширюються  на всі компанії, включаючи малі та середні підприємства.

У березні 2009 року Європейська Комісія виступила з ініціативою впровадження принципів відповідальності в роздрібній торгівлі та споживанні (Retail and Consumer Awareness Forum - англ.). Ця ініціатива дозволила запровадити принципи відповідальності  в «зеленому маркетингу» та розпочати ефективну комунікацію в закладах торгівлі, що передбачатиме здійснення контролю застосування екологічного та органічного маркування, у т.ч. у форматі рекламних декларацій, – виключно за наявністю відповідних сертифікатів, чітко розрізняючи екологічну та органічну продукцію, але розширюючи асортимент такої продукції і,  виділяючи її на полицях магазинів, з позначенням «екологічний» або «органічний» продукт.  Ініціатива Європейської Комісії була підтримана сотнями торгівельних мереж та закладів  торгівлі, у т.ч. такими відомими мережами як Auchan, C&A, IKEA, Kaufman, Lidl, Metro Group, REWE та ін.

З року в рік все більше українських споживачів уважніше ставляться до маркування та сертифікації продукції, та в багатьох випадках, віддають перевагу товарам більш безпечним для здоров’я та довкілля. Такий висновок було зроблено незалежними експертами, які проаналізували споживацьку думку за результатами опитування відвідувачів торгівельних мереж м. Києва в рамках реалізації проекту «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного середовища та покращення якості життя» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

Повернутись на Головну